top of page

Straling

De meeste stralingsgerelateerde klachten worden niet als zodanig herkend. De eerste tekenen zijn; dat je ondanks een goede nachtrust, toch vermoeid opstaat.

 

Er is gelukkig een steeds grotere bewustwording over de gezondheidsrisico's van straling en elektromagnetische velden, waardoor we tegenwoordig worden omringd.

Een atoom bestaat uit een kern van positief geladen protonen, neutronen (die de protonen bij elkaar houden) en negatief geladen elektronen, die om hun eigen as draaien (spinnen) en in een baan om de kern heen cirkelen. Door deze draaiing ('spin') gedraagt het elektron zich als een klein magneetje en is daardoor gevoelig voor magnetische velden.

Een Elektro Spin Inversie ontstaat als je te lang of te vaak in een elektromagnetisch storingsveld verblijft. Het wordt altijd veroorzaakt door een magneetveld, dat sterk genoeg is om de elektronen tot stilstand te brengen en de andere richting op te bewegen.

Een spininversie is niet iets nieuws of alleen van deze tijd. Vroeger noemde men het therapie blokkade of therapieresistent, want men wist de oorzaak niet. Wel was er bekend dat er iets was wat de therapie blokkeerde. Gelukkig hebben we tegenwoordig de mogelijkheid om een spininversie te detecteren en op te lossen.

Indien een spininversie herhaaldelijk optreedt, hebben verdere behandelingen geen zin totdat de oorzaak van de spininversie is weggenomen. Mensen die een spininversie hebben reageren niet op Biofotonen therapie.

Technische accessoires


Veroorzakers van spininversies

 • gebruik van halogeen lampen met transformator, spaarlampen en tl-buizen.

 • slapen op een metalen spiraal (met motor helemaal uit den boze) of waterbed.

 • veelvuldig verblijven in de buurt van computer, tv en andere elektrische apparaten en/of andere draadloze stoorbronnen.

Tips om spininversie te voorkomen:

 • zet elektrische wekker - wekkerradio tenminste 1 meter bij je lichaam vandaan.

 • verwijder, of schakel 's nacht uit -> motoren en verwarmingselementen vanonder het bed.

 • verwijder zoveel mogelijk metaal uit het bed.

 • vervang binnenvering matrassen.

 • verwijder dect-telefoons uit de omgeving of gebruik stralingsarme dect-telefoons

 • slaap niet met je telefoon onder het kussen.

 • leg geen telefoonoplader naast of op je bed.

 • de slaapplaats moet minimaal 4 meter verwijderd zijn van meterkast of andere apparatuur (ook verticaal)

 • vermijd opbouw van statische elektriciteit.

 • kijk wat er aan de andere kant van de muur staat waar het bed staat; plaats tegen deze wand geen tv of computer.

 • zorg voor geaarde stekkers voor bedlampjes en andere apparatuur.

 

bottom of page