top of page
20210418_201409.jpg

Privacy

Cliëntendossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de informatie die u mij verstrekt tijdens intake en behandeling. Dit omvat onder meer aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik bewaar uw gegevens niet op mijn eigen computer of op papier, maar maak voor patiëntendossiers en facturering gebruik van de diensten van MijnDiAd. MijnDiad garandeert de veiligheid van uw gegevens. Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier, onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). U kunt ervan op aan dat ik zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens omga.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik of mijn administrator een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het clientendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door het inschrijfformulier op de website in te vullen en te versturen. Het formulier is te herkennen aan de koptekst “Nieuwsbrief”. De volgende gegevens worden gevraagd bij het inschrijven voor de nieuwsbrief:
• Emailadres (verplicht)
• Voornaam (niet verplicht)
• Achternaam (niet verplicht)
Deze gegevens worden op geslagen in de beveiligde database van MailChimp onder het account van AnjaDijkstra, met als doel om u als abonnee van de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van informatie m.b.t. de praktijk Biolithe.
Raadpleeg het privacybeleid van MailChimp, wanneer u wilt weten hoe MailChimp omgaat met (persoons)gegevens.


Communicatie
Ik wil u er op wijzen dat ik reguliere email, Whatsapp, SMS, Messenger, LinkedIn, Signal (en soort gelijk) niet zie als een veilige communicatie methode. Houd u er bij de keuzes die u maakt ten aanzien van de informatie die u via deze platforms met mij deelt, rekening mee dat de veiligheid van online communicatie niet te garanderen is.
 

Met betrekking tot beveiligde communicatie maak ik gebruik van de diensten van MijnDiAd.
Privacygevoelige informatie kunt u met mij delen:
• via het beveiligde contactformulier op mijn website.
• of door middel van antwoorden op een door mij aan u verstuurd beveiligd emailbericht.
 

Wenst u de factuur per email te ontvangen, realiseert u zich dan dat op de factuur uw persoonsgegevens vermeld staan, evenals een korte omschrijving van het consult en de kosten.

bottom of page