top of page

Hoe verloopt een consult

Voor het eerste consult vraag ik u een intakeformulier in te vullen, zodat ik een beeld krijg van uw klachten, medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, omgevingsfactoren e.d.

Bij het eerste consult richten we ons eerst op eventuele energetische barrières zoals littekens, whiplash. Vervolgens doe ik een uitgebreide meting op de acupunctuurpunten op uw handen en voeten om uw verstoringen in kaart te kunnen brengen. Naar prioriteit zal ik deze verstoringen (indien mogelijk) verhelpen.

 

Optimaal effect wordt bereikt als er tussen de afspraken ongeveer een week zit. Het aantal benodigde behandelingen verschilt per persoon. Mijn uitgangspunt is rekening te houden met ca 3 consulten kort na elkaar.

Het eerste consult duurt ca 1,5 tot 2 uur - kosten intakeconsult €90,-
Vervolgbehandelingen duren ca 1 uur - kosten herhaalconsult €80,-

Kinderen tot 10jaar - consult duurt maximaal 1 uur - kosten €55,-

De kosten van de behandeling worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Fotonen behandeling is NIET mogelijk:

  • Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en medicijnen nemen die afstoting tegen moeten gaan

  • Mensen met shunts, deze zetten de bloedbaan aan elkaar

  • Mensen met kunstmatige bloedvaten

  • Mensen waarbij een varkenshartklep is ingebracht

Pacemakers, kunstheupen, kunsthartkleppen, stents, implantaten en metalen onderdelen geven geen problemen.  Het is raadzaam aan te geven of u ‘vreemd’ materiaal in uw lichaam heeft.

bottom of page